Čestlice - I. etapa

První stavba v České republice vznikla v devadesátých letech 20. století v Čestlicích. Stavba v Čestlicích na přibližně 1.200 m2 s jedním nadzemním podlažím je od počátku v pronájmu a slouží k prodeji cenného mramoru firmy SEVERE.